Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2014-2015

• 28 sierpnia – Rada Pedagogiczna
• 1 września – Rozpoczecie roku szkolnego
• 15 września - Rada pedagogiczna i spotkanie z rodzicami
• 14 pażdziernika Dzień Edukacji Narodowej
• 1 listopada Swięto Zmarłych
• 11 listopada Święto Niepodłeglości
• 26 listopada wywiadówka śródokresowa
• 26 grudnia - ostateczny termin powiadamiania uczniów i rodziców o ocenach niedostatecznych i nagannych
• 22-31 grudnia – Zimowa przerwa świąteczna
• 6 stycznia Święto Trzech Króli
• 23 stycznia – ostateczny termin wystawiania ocen
• 29 stycznia – Rada pedagogiczna i spotkanie z rodzicami
• 2 lutego – 15 lutego – Ferie Zimowe
• 17 -22 kwietnia - Wiosenna przerwa świąteczna
• 1-3 maja – Swięto Pracy i Konstytucji 3 maja
• 4 czerwca – Boże Ciało
• 27 maja – ostateczny termin powiadamiania uczniów i rodziców o ocenach niedostatecznych i nagannych
• 10 czerwca – termin powiadamiania uczniów i rodziców o proponowanych ocenach
• 18 czerwca ostateczny termin wystawiania ocen, Rada Pedagogiczna
• 26 czerwca – Zakończenie roku szkolnego.

Terminy Egzaminu Gimnazjalnego zostaną podane z chwilą ogłoszenia OKE w Gdańsku